Seven Coronation Lakalaka will not in...

Seven Coronation Lakalaka will not include Tatakamotonga

There are 100 comments on the Matangi Tonga story from Jul 17, 2008, titled Seven Coronation Lakalaka will not include Tatakamotonga. In it, Matangi Tonga reports that:

SEVEN Lakalaka, the great historical dances of Tonga, will be performed on Saturday, August 2 at Pangai Lahi during the Coronation Celebration of HM King George V, but they exclude the most famous Lakalaka of ...

Join the discussion below, or Read more at Matangi Tonga.

PEA TAHA

AOL

#62 Aug 29, 2008
Ta'e mahino mo'oni.koe talanoa kihe kau ta'e ako. oku ikai keu give a shit who's in power..koe poini.(((kakai mou fa'a ngaue))).koe fo'i mamani ko ete sai... e ikai kete mole taimi he tui holo.leader's can come and go..ka'e ikai uesia ho'o moui..koe fo'i me'a lahi ihe etau talanoa koe tae mahino.hange ko mautolu oku mau alu ma'u pe ki tonga..oku ikai uesia emau moui a mautolu pe ko hai in power..he oku mau ngaue malohi for a better life.pea ka fetongi tongi holo ae puleanga .it will not matter.kou sio i tonga ae ulunga'anga oe kakai tonga ihe ngaahi nite club ae mole ae (self respect).ae ave noa holo ho nau sino for money.moe inu kava malohi oku fk-ilifia mo'oni.mau sio pe mo ako he taimi tatau.ae fk-valevale ae kakai.sai pe ae kakai o atu ia mei muli ko enau eveeva pe nau foki.ka koe fall tatau ae kakai nofo i tonga kihe same habit.Teu toe foki pe kihe eku fo'i poini.mou fa'a ngaue koe answer ia kihe feinga liliu ko eni oku fai.always remember it do not matter who's in charge.your the one it matter.set your gold to the highest and strive to reach it.fk-'ofa mo'oni koe ta"emahino,moe ta'e ako.a prisoner mo what the.hahaha.
what the

Ringwood, Australia

#63 Aug 29, 2008
ONGO TEE wrote:
prisoner n what the ongo tatau vale kua..get the point..ngaue ke mou falala pekia moutolu kae tukuae tui holo...naaku i tonga he ta'u nae hau ai a clive ki tonga ke lele ma'ae kakai..pea ha?.folofola ae tu'i tupou 4 kihe ene matapule tau ahiahi'i ae tama koeni..offer ange ae minisita polisi koeuhi ko hono back ground..pea ha?.liliu leva ia o minisita polisi..pea tuli pe.koeni kuo toe kau kihe kakai..me'a ia oku ou talaatu..tenau sai pe ae kalasi ia oku i olunga he demo..pea tama ia e taha tu'u hake o tala koia oku pule he demo..nau valau ai pe kohai naane oange ae mafai ma ae toko taha koeni..ae tama ko ena nae tanu i tata ta'e motonga.kau vale kapau oku nau maveuveu pe oku nau toko hongofulu tupu pe ae kau pule demo. fefe nai hono oange ae fonua .ke nau fk-lele.oiaue!.ongo ta'e ako..he te mau sai pe kimautolu ia oku sai regardless kohai oku in charge..nau i tonga this pass month..fk-ofa ae to'u tupu ae kava tonga pe aho aho ia ta'e fai ha ngaue..fk-pikopiko e fonua..tali pa'anga pe ke li atu mei muli...get a life.taimi koe e fai aiae liliu e toe kovi ange ae kava kava holo ia..so good luck kihe kau fie pule ta'e ako...
Sai 'aupito ho'o tu'unga ako 'au pea malo ho'o ta'emahino.

Talatalanoa pe mo pilisona 'oku mo kee he 'oku ke toe heka mai pe koe he'eku ki'i popao neongo ho'o nofo muli ia 'a'au.

Mahalo pe 'oku toe fu'u vaha mo ho'o folau ki Tonga koe to lalo ho'o mou dola kae sai pe. teu toutou lele pe ki Tonga mo fua pe e ngaahi kavenga 'oku 'ikai lava 'ehe pa'anga 'o fua.

Fai atu a e lau ako pea 'oua e tuku hono kape'i hoku ta'e ako.

I remeber a bible verse that says " Koe kamata 'anga 'oe poto koe 'apasia"

'Oku ou faka'amu ke tau lave pe he poini he koe 'oho fakapo'uli, moe tau tangata ia koe lole ia moe flavour 'oe kau ta'e ako hange ko au.

well done and thank you for sharing.
what the

Ringwood, Australia

#64 Aug 29, 2008
PEA TAHA wrote:
Ta'e mahino mo'oni.koe talanoa kihe kau ta'e ako. oku ikai keu give a shit who's in power..koe poini.(((kakai mou fa'a ngaue))).koe fo'i mamani ko ete sai... e ikai kete mole taimi he tui holo.leader's can come and go..ka'e ikai uesia ho'o moui..koe fo'i me'a lahi ihe etau talanoa koe tae mahino.hange ko mautolu oku mau alu ma'u pe ki tonga..oku ikai uesia emau moui a mautolu pe ko hai in power..he oku mau ngaue malohi for a better life.pea ka fetongi tongi holo ae puleanga .it will not matter.kou sio i tonga ae ulunga'anga oe kakai tonga ihe ngaahi nite club ae mole ae (self respect).ae ave noa holo ho nau sino for money.moe inu kava malohi oku fk-ilifia mo'oni.mau sio pe mo ako he taimi tatau.ae fk-valevale ae kakai.sai pe ae kakai o atu ia mei muli ko enau eveeva pe nau foki.ka koe fall tatau ae kakai nofo i tonga kihe same habit.Teu toe foki pe kihe eku fo'i poini.mou fa'a ngaue koe answer ia kihe feinga liliu ko eni oku fai.always remember it do not matter who's in charge.your the one it matter.set your gold to the highest and strive to reach it.fk-'ofa mo'oni koe ta"emahino,moe ta'e ako.a prisoner mo what the.hahaha.
malo e ako lelei mo mamahi'i fonua.'oku ou 'osi talatu pe 'eku ta'e ako ka 'oku sai hono fakamanatu mai.

koe koto mo'oni kotoa ho'o lave 'au ki ho'o sai pe 'au tatau ai pe ko hai 'oku pule 'i Tonga.

ka'ou tokanga atu ki ho lave 'oku 'okai ke felave'i e ruling power moe tu'unga fakamo'ui 'oe Tonga kau ai mo koe.

'Oku ou mamahi'i pe 'eau e Konisitutone moe Pule fakatu'i 'i he 'eku 'uhinga fakafo'ituitui pe 'a'aku.

ka 'oku 'iai e ngaahi felave'i lalahi 'a e tokateline 'o e tokotaha pule mo e fonua pea 'oku kapasia ai kitautolu folau mo 'ofa ki Tonga.

ngaue 'aki pe ho'o tu'unga fakaako he teke mahino'i pe engaahi felave'i neongo 'ete ngaue mo 'ete ta'e ngaue, folau pe tokotaha nofo Tonga.

in closing I wont hope you will realise that those in power have direct effect on everyone.

So keep doing those hours so you can have another trip to tonga or attend another course you educated person you.

Malo and please invest in Tonga.

what the

Ringwood, Australia

#65 Aug 29, 2008
Pilisona, ongo tee and pea taha what is it with the dislike of me???

we dont even know each other.

with respect
Leli

Sydney, Australia

#66 Aug 29, 2008
PHQUE u LELI wrote:
sio mai teepilo oku ikai keu famili au kihe houeiki. namu ha'aha'a.Oku mau sai pe mau tolu ia he oku mau amelika pe kimautolu i tonga.. mau api e 5 i nuusila api e 2 i amelika .iai ae kasele palangi ke mau siko ai he feituu kotoa pe... i bet okuke siko kasele ponu i tonga..mea ia oku talaatu get u people fat ass and work..he'e tuumalie pe ae poto ia kae masiva elo pe ae afi'i ia..like ho mou hako...hahahaha.((ko eku uhinga na'e tonu ke tanu i tata ta'e motonga a tungi))..my bad...asitelelia feinga ke mou uto matala hange ko mautolu tongan american.u can only wish u can be like us...ponua lol lol lol.
Tuku a e kaaimu'a he 'oku tau 'ilo kotoa pe koe nofo 'i muli yu either on the toll or iate... tuku e talanoa ia ki 'api cos we dont know u at all but this forum is for people to put in something which might help us all ... tatau pe tonga 'i muli mo tonga foki.. Yu are a kota by the way ...he lau koe 'a e kau leka ... We dont wanna be Americans ke rely he 'iate cos we got jobs here which is real job 'o 'ikai kakaa'i holo e kakai hena ...Common mate get a life and put in something useful to discuss ...
PEA TAHA

AOL

#67 Aug 29, 2008
Leli wrote:
<quoted text>
Tuku a e kaaimu'a he 'oku tau 'ilo kotoa pe koe nofo 'i muli yu either on the toll or iate... tuku e talanoa ia ki 'api cos we dont know u at all but this forum is for people to put in something which might help us all ... tatau pe tonga 'i muli mo tonga foki.. Yu are a kota by the way ...he lau koe 'a e kau leka ... We dont wanna be Americans ke rely he 'iate cos we got jobs here which is real job 'o 'ikai kakaa'i holo e kakai hena ...Common mate get a life and put in something useful to discuss ...
talamai pe koe kau tonga e fiha i hena asitelelia oku milionea???.nada.thats right..nooooooooone.only in america..

“Stop Dictatorship”

Since: Sep 07

Nuku'alofa, Tonga

#68 Aug 29, 2008
what the wrote:
Pilisona, ongo tee and pea taha what is it with the dislike of me???
we dont even know each other.
with respect
Hey What The,

Koe ha 'oku ke 'oho noa hake ai he'eku lea kia PHQUE?

Nofo noa he na'e 'ikai teu lea atu kia koe. Tuku kehe kapau ko PHQUE pe koe ia?

“Stop Dictatorship”

Since: Sep 07

Nuku'alofa, Tonga

#69 Aug 29, 2008
PEA TAHA wrote:
Ta'e mahino mo'oni.koe talanoa kihe kau ta'e ako. oku ikai keu give a shit who's in power..koe poini.(((kakai mou fa'a ngaue))).koe fo'i mamani ko ete sai... e ikai kete mole taimi he tui holo.leader's can come and go..ka'e ikai uesia ho'o moui..koe fo'i me'a lahi ihe etau talanoa koe tae mahino.hange ko mautolu oku mau alu ma'u pe ki tonga..oku ikai uesia emau moui a mautolu pe ko hai in power..he oku mau ngaue malohi for a better life.pea ka fetongi tongi holo ae puleanga .it will not matter.kou sio i tonga ae ulunga'anga oe kakai tonga ihe ngaahi nite club ae mole ae (self respect).ae ave noa holo ho nau sino for money.moe inu kava malohi oku fk-ilifia mo'oni.mau sio pe mo ako he taimi tatau.ae fk-valevale ae kakai.sai pe ae kakai o atu ia mei muli ko enau eveeva pe nau foki.ka koe fall tatau ae kakai nofo i tonga kihe same habit.Teu toe foki pe kihe eku fo'i poini.mou fa'a ngaue koe answer ia kihe feinga liliu ko eni oku fai.always remember it do not matter who's in charge.your the one it matter.set your gold to the highest and strive to reach it.fk-'ofa mo'oni koe ta"emahino,moe ta'e ako.a prisoner mo what the.hahaha.
Talamai ange fiepoto lahi pe koe ha e ngaue'anga ke 'alu e kau Tonga 'o ngaue ai???

He 'oku lahi e kau fiengaue, ka 'oku 'ikai ha ngaue'anga.

Pea kataki,'oua teke 'oho'oho ke lea mai ke o ki 'uta, he ko e me'a ia oku lolotonga fai pe he kau Tongaa. Ko e me'a 'oku fiema'u koe NGAUE'ANGA. Pea kuo 'osi mahino lelei,'oku 'ikai 'iai he ngaahi ngaue'anga fe'unga ke fakangaue'i 'aki e kakai 'i Tonga ni.

Koe fehu'i leva, ko hai 'oku fatongia'aki e fakangaue'i e kakai 'o ha fonua???

Koe fatongia ia e pule'anga 'o ha fonua, ke siofi mo tokangai hono 'ekonomika ke mo'ui lelei ke 'iai ha ngaahi ngaue'anga ke fakangaue'i ai hono kakai.

Kuo mahino lelei e tu'unga 'oku 'iai e tokanga e pule'anga ni ki hono fakangaue'i hono kakai.'Oku fu'u tonounou 'aupito.

“Stop Dictatorship”

Since: Sep 07

Nuku'alofa, Tonga

#70 Aug 29, 2008
PEA TAHA wrote:
<quoted text>talamai pe koe kau tonga e fiha i hena asitelelia oku milionea???.nada.thats right..nooooooooone.only in america..
Fefe e tama ko'ena mei 'aositelelia 'oku 'a'ana e Melia mei Langi???
what the

Ringwood, Australia

#71 Aug 29, 2008
prisoner_tonga wrote:
<quoted text>
Hey What The,
Koe ha 'oku ke 'oho noa hake ai he'eku lea kia PHQUE?
Nofo noa he na'e 'ikai teu lea atu kia koe. Tuku kehe kapau ko PHQUE pe koe ia?
Just as you cannot help say hi to me I cant avoid smiling at you!!

Koe 'uhinga 'oe PHQUE is lea faka-lalotelie is " your mother is my auntie"

So whoever this person is, they are related. not bad heh??

glad to be of service.

you will have to visit nukulekas youth fundraising this christmas
what the

Ringwood, Australia

#72 Aug 29, 2008
PEA TAHA wrote:
<quoted text>talamai pe koe kau tonga e fiha i hena asitelelia oku milionea???.nada.thats right..nooooooooone.only in america..
'I Aositelelia ni 'oku fu'u tokolahi e kau milionea Tonga, tokolahi moe kau Tonga talavou mo hoihoifua 'oku mali ki he ngaahi ha'a milionea ka'oku 'ikai ha polepole ia ai.

Ka 'oku mau polepole aki pe homau Tonga.

'Oku lahilahi e lau pa'anga mei hena ka 'oku 'ikai koe tau mu'a ia 'oe nofo koeni, pea 'oku ngalingali pe 'oku lahi ho'o pa'anga pea 'oku ou 'oatu ai e kole ko'eni.

kataki mu'a 'o tokoni atu ki he ki'i loki talatala 'o Vaiola 'oku nau fiema'u ha taha ke tokoni hono fakavali.
Malo
Leli

Sydney, Australia

#73 Aug 30, 2008
PEA TAHA wrote:
<quoted text>talamai pe koe kau tonga e fiha i hena asitelelia oku milionea???.nada.thats right..nooooooooone.only in america..
Oku 'iai e fa'ahinga dumped minded 'oku 'iloa pe ia 'i Tonga koe 'atamai faka'amelika when it comes to money... Koe tolo pa'anga pea fakasio atu koe taki tola 'e taha ai pe... whats the difference.. We dont need millionaire who makes money out of drugs and 'iate kaka mate... How about those American houses in Tonga nowadays 'oku tu'u fakamanaga pe ai koe langa 'ehe kau milionea mei hena... Ikai kuo a'u atu judiciary system kia kinautolu pea kuo nau ngaue popula atu kae feava'aki e ngaahi fale????

Kole ange ki ha milionea hena ke pehe hake 'o vali atu e senita OTA pe 'oatu pe ha me'i suka ki he kainga mei Tokelau... Koe me'a ia 'oku lau...
what the

Ringwood, Australia

#74 Aug 30, 2008
'ai ai leva ha'o piva ' leli' he na'e fakatau pe he'e kau milionare amelika e 'alcohol i dateline 'o 'osi kae li mano e kau kilekila ia mei sydney he feinga pa'anga 'a sia'atoutai.

same diff, aint it???
Leli

Sydney, Australia

#75 Aug 30, 2008
what the wrote:
'ai ai leva ha'o piva ' leli' he na'e fakatau pe he'e kau milionare amelika e 'alcohol i dateline 'o 'osi kae li mano e kau kilekila ia mei sydney he feinga pa'anga 'a sia'atoutai.
same diff, aint it???
'Ikai pe kena fu'u kehekehe... Oku lahi ange taimi feinga pa'anga ia 'o Sia'atoutai he taimi ako???? Koe ki'i 'eke pe he mahalo 'oku kalapu 'e 6 he taimi 'e taha tautau tefito ki he Falaite.... hhahahaha

Ka koe anga ia fakafotunga koee 'oe ma'u e faingamalie moe kakai 'oku fiema'u ke vahevahe atu kiai e tokoni...

No doubt the Tongan American Community have contributed heaps for dia country but this PHQUE ko'eni 'oku mahalo koe palafu pe mo feinga hu mata'i tele holo he fihi...

Koia fakamalo atu ki he kau KK Senee....
PEA TAHA

AOL

#76 Aug 30, 2008
what the wrote:
'ai ai leva ha'o piva ' leli' he na'e fakatau pe he'e kau milionare amelika e 'alcohol i dateline 'o 'osi kae li mano e kau kilekila ia mei sydney he feinga pa'anga 'a sia'atoutai.
same diff, aint it???
Hahahaha leli kile kila...koe tolo taki tola e taha a kau amelika ka oku lau he osi ae tolo e tola taki taha oku lau kilu...so salapu ho lou ngutu..and for your information oku ikai ke iai ha drug dealer in amelika ni oku milione he kau tonga.kau milione pe he pisinisi moe sipoti..mea ta'e mahino..i tomga koe kau amelika pe oku ngaahi fale fk-ofoofa taha ..fale asitelelia fo'i tapa fa pe..hahahaha..
what the

Vaucluse, Australia

#78 Aug 31, 2008
PEA TAHA wrote:
<quoted text>Hahahaha leli kile kila...koe tolo taki tola e taha a kau amelika ka oku lau he osi ae tolo e tola taki taha oku lau kilu...so salapu ho lou ngutu..and for your information oku ikai ke iai ha drug dealer in amelika ni oku milione he kau tonga.kau milione pe he pisinisi moe sipoti..mea ta'e mahino..i tomga koe kau amelika pe oku ngaahi fale fk-ofoofa taha ..fale asitelelia fo'i tapa fa pe..hahahaha..
Siana,'oku ou fakamalo atu ho'o kau mai ki he ki'i fakaoi 'oku fa'a ha atu, pea 'oku 'iai e faka'amu ketau toko lahi.

koe me'a koe 'oku hoko he taimini koe taufusi 'ulu pea halu tupenu pea kuo 'asi e ngaahi mape mei hr hrkr holo he kelekele he 'etau feohi.

ifoifo mai pea tuku a au koloa moe ako he'oku 'ikai ketau fe'ilongaki pe 'oku 'iai ha milionea ia 'oku tau sokisoki kae 'ikai ke 'iloi pe koha fu'uu academic ia 'oku oli'ia mai he 'etau ngaahi 'oho uku.

ifoifo mai homou two tenalio pea siosio lelei ho mou round apauti 'leli' mo 'pilisona' na'a tau tau kapekape toitoi mei 'api kae kata mai e longa'i fanau kalasi 3 'ia tau3.

Kataki 'oku kau moe ki'i kau tou'tupu fakakina inukava 'a Kanukupolu mo Malamala ke memipa he kilekila, pea moe fanau inikava 'a Fakatoufifita 'i Halavave/ Longolongo he kau kilikila tokolahi.

Ki'i 'ahia nautou 'leli'na'ake pehe 'e koe koe fofo'anga pe 'oku tokolahi mo nima foaki ai e kau kilekila.

kava kuo heka!

'ave ia ma'a....

“Stop Dictatorship”

Since: Sep 07

Nuku'alofa, Tonga

#79 Aug 31, 2008
'Io,'oku ki'i lahilahi e lau koloa he fo'i lead ko 'eni. Ko e ha 'e 'aonga kete ma'u e mamani kae mole hoto laumalie.

Pea, koia 'oku ne ma'u e mo'ui ta'engata, koia ia 'oku ma'ume'a.

Mahalo pe oku ki'i hehema e lele 'etau discussion koe hele holo a PHQue mo And One (pea taha).

Ka 'oku ou kei tui, ne 'ikai ko e best performance ia ne tuku atu he katoanga hilifaki kalauni. Pea na'e hoko e 'ikai kau atu 'a Tatakamotonga 'i hono fakamahino'i ne ikai ofi e ngaahi faiva ki he ngaahi faiva he hilifaki kalauni 'o Tupou fa. TV Tonga broadcast the Coronation of Tupou 4 and man, what i watched in T4 coronation puts the faiva in our recent coronation to a level that is secondary and inferior.

Koe haka noa'ia, lamu pululole, hiva loi, etc etc koe tu'unga ia e lahi taha e ngaahi faiva 'o e hilifaki kalauni ne toki 'osi. Malo pe kuo lava.
POUPOU

AOL

#80 Aug 31, 2008
prisoner_tonga wrote:
'Io,'oku ki'i lahilahi e lau koloa he fo'i lead ko 'eni. Ko e ha 'e 'aonga kete ma'u e mamani kae mole hoto laumalie.
Pea, koia 'oku ne ma'u e mo'ui ta'engata, koia ia 'oku ma'ume'a.
Mahalo pe oku ki'i hehema e lele 'etau discussion koe hele holo a PHQue mo And One (pea taha).
Ka 'oku ou kei tui, ne 'ikai ko e best performance ia ne tuku atu he katoanga hilifaki kalauni. Pea na'e hoko e 'ikai kau atu 'a Tatakamotonga 'i hono fakamahino'i ne ikai ofi e ngaahi faiva ki he ngaahi faiva he hilifaki kalauni 'o Tupou fa. TV Tonga broadcast the Coronation of Tupou 4 and man, what i watched in T4 coronation puts the faiva in our recent coronation to a level that is secondary and inferior.
Koe haka noa'ia, lamu pululole, hiva loi, etc etc koe tu'unga ia e lahi taha e ngaahi faiva 'o e hilifaki kalauni ne toki 'osi. Malo pe kuo lava.
Ikai popula_tonga ko leli pe koe lau mai ai koloa kae oua teke tokanga kiha mea..koe fk-laumalie oku sai pe moia.lau e tohitapu mo lotu ma'u pe..haleluia!.ofa atu kihe teu liliu he okuke nofo i hena i tonga.ko mautolu ia toki o atu fk-taimi pe.god bless tonga.moe future.

“Stop Dictatorship”

Since: Sep 07

Nuku'alofa, Tonga

#81 Aug 31, 2008
POUPOU wrote:
<quoted text>Ikai popula_tonga ko leli pe koe lau mai ai koloa kae oua teke tokanga kiha mea..koe fk-laumalie oku sai pe moia.lau e tohitapu mo lotu ma'u pe..haleluia!.ofa atu kihe teu liliu he okuke nofo i hena i tonga.ko mautolu ia toki o atu fk-taimi pe.god bless tonga.moe future.
Mahalo oku ke mo'oni koe. Tau lau folofola mo lotu mo ngaue. Mahalo e sai ange ia he lau koloa moe feke'ike'ii. Hange koe hiva e kaulekaa, "Tuku aaa, tuku aa, tuku aa, tuku aa. Pei tuku aaa, tukuaa, tuku aa, tukuaa e fa'a lau kiai katau nofo fe'ofo'ofa ni".'Iuuuuiiii'i. Seuke Tonga.
Leli

Sydney, Australia

#82 Sep 1, 2008
Na'a tau tupu hake pe kitautolu ne osi mahino hono fokotu'utu'u hotau fonua ki he faiva, goue moe ha fua... Ne 'ave faiva ke fai mei Tatakamotonga pea ne mahino 'aupito pe ia ... even e nofo 'i muli ni 'oku makehe atu pe ka faiva pe tau'olunga ha ki'i fefine ia mei Tatakamotonga.. hei'ilo pe koe ha ka koe me'a mahino pe ia mei mu'a..

Kataki pe Pilisona he ki'i fa'a afe holo ka 'oku 'iai e ongo'i ia 'a e miss ehe katoanga e faiva 'a e kainga ni ... Pea ne 'iai moe kau punake 'iloa 'iai 'oku nau kei tauhi pe hono fai 'oe faiva ni..

Malo ia kuo lava pea hange koe lau 'a e hiva "Si'i pe si'i lou fatai ka ko hoto ve'eve'e mei he Paki"... koe fakamahino ia 'oe nanuga 'oe Kolo Kakala...

Tell me when this thread is updated:

Subscribe Now Add to my Tracker

Add your comments below

Characters left: 4000

Please note by submitting this form you acknowledge that you have read the Terms of Service and the comment you are posting is in compliance with such terms. Be polite. Inappropriate posts may be removed by the moderator. Send us your feedback.

The University of Findlay Discussions

Title Updated Last By Comments
News UF discussion on Islam to address election rhet... (Oct '16) Dec '16 snorko 5
News Corbin, Hooks Set for Run-off in Treutlen Count... (Jul '08) Jun '16 cemyamsmith 381
News UF students to host African Night (Apr '15) Jun '15 lion 2
News Mom's smoking tied to oral birth defect (Jul '08) Jun '11 MyAdvocates 6
News Gays Should Understand the Religious, and Vice ... (Jul '08) May '10 LuLu Ford 452
News Springdale Har-Ber coach arrested in rapes (Jul '08) Apr '10 player 18
News Cold Case: Investigators try to identify girl f... (Jul '08) Jan '10 Saddened 54
More from around the web