Seven Coronation Lakalaka will not in...

Seven Coronation Lakalaka will not include Tatakamotonga

There are 100 comments on the Matangi Tonga story from Jul 17, 2008, titled Seven Coronation Lakalaka will not include Tatakamotonga. In it, Matangi Tonga reports that:

SEVEN Lakalaka, the great historical dances of Tonga, will be performed on Saturday, August 2 at Pangai Lahi during the Coronation Celebration of HM King George V, but they exclude the most famous Lakalaka of ...

Join the discussion below, or Read more at Matangi Tonga.

poupou love

AOL

#42 Aug 22, 2008
God will listen to anyone promblems no matter how big or small it is..Kuo 'osi ene kui ana ia hono kai..Ko tau 3 normal oku tau fk-apa'apa'i etau si'i fanga kui..ko kai kui ia oku kei live ia he savage day's..hahahaha..osi hoto le'o he kata talanoa kihe kua oku kui..lol.
kai hoo kui

Australia

#43 Aug 23, 2008
Kai kui pe ena wrote:
ohonoa...Love oange ho'o fo'i lau kia Leli ma'a kai kui,me'a fk-langa lea...misini fo please tele atu he tafaaki o kai kui.hahahaha.
tele mai ke mau ho mou ruma he 4 ae hoosi he misini 4.Maybe the missing cow is missing after it been throught that same misini 4 but someone forgot to get it from the clothes line.
U HOOSI N PULU

AOL

#44 Aug 23, 2008
kai hoo kui wrote:
<quoted text>tele mai ke mau ho mou ruma he 4 ae hoosi he misini 4.Maybe the missing cow is missing after it been throught that same misini 4 but someone forgot to get it from the clothes line.
Koe hoosi ena he naake kole mai keu alu atu o heka ia hoosi*you* mea no school mooni ko ena ia..ko koe oku ke fuu savage aupito..me'a ia nae fa'a puli ai ae fanga hoosi moe fanga pulu ho mou kolo ta ko koe ia koe fk-irifia.kuke faa fo koe nautolu i uta.ta ko koe oku kei kumi holo hee kau polisi i tonga fakauaki moe hoosi tuku fale...teu ta ki tonga ke sivi moe fanga pulu ho kolo e ma'u ai ho DNA.(tehk)-teu el* he kata..hoosi mo pulu pe koe...
kai hoo kui

Australia

#45 Aug 23, 2008
I told you e mau ha ruma."You should read the label before you try the misini4.ha ha Pau ange ho heka koe ia au.Fakaofa e ta kihe polisi,tene tala e ia ne attack ia he timi akapulu a India thats why his still tie up with curry stain on his pants around his ankle..So you wont see him buying curry at wellington road anymore..E alu ia o toi i Garden and try some soup.Are you watching Wallabe Vs South Africa?
KING TUPOU

Brisbane, Australia

#46 Aug 24, 2008
Kai hoo kui, I want to have your baby.GIVE it to me babe
Leli

Sydney, Australia

#47 Aug 25, 2008
LOVE wrote:
'E Leli, ki'i 'alu 'ange 'o fakama'a, he 'oku kei panipani 'i ho'o vala
VALE NGAKAU!!!!!!!!
Tele mai heni mo ho 'elelo love 'o ki'i clean atu au moe toenga si'i kau panipani 'uli heni... Vave mai ... tokanga'i na'a to ha taha ha fu'u niu pe koe tu'usi kae huli ... pea toki taufetuli...

History says that Tungi (grand 'a G 5) died at Tatakamotonga at his lover's place... How about that, for a reason to burn down the old place...???? Fefe ia love???? Pe teu 'ai atu hingoa e finemotu'a ne uku tu'ulu ai 'a Tungi????'E ha????
Leli u vale

AOL

#48 Aug 25, 2008
Koe uhinga nae tanu ai a Tungi i Tatata'emotonga he ko hono feunga pe ia.Koe toe ai ke tanu i fe.Koe iloa pe a tata'emotonga koe mu'a lahi ave noia holo...Kohai ha vale e ta'e ikai kiha pola oku fola noia holo.koee sign oku tuu i ho mou kolo oku totonu ke pehe...Welcome!.Free down under...hahahaha..
LOVE

Kamuela, HI

#49 Aug 25, 2008
'E Leli, koeha 'oku 'ai keke si'i ta'aki 'ai si'i Tungi?

Sio kiho fakapouli!!!!!

Fakamokomoko pe 'ai pe 'ia tautolu 'e tau talano.
He na'e 'ikai ke si'i lau mai si'i Tungi 'ia.

Koeha, teu 'alu 'atu 'o ki'i HULA keke mokomoko 'ai?'Oua nake pehe 'oku 'ou 'anga kovi ho'o fa'a kole hula.'IKAI!!!!!

Ko 'eku faka'atu pe ho'o toe 'alu holo 'o kole pa'anga ke mau 'ai hao totongi keke MEA mai ha 'aku HULA!!!!

“Stop Dictatorship”

Since: Sep 07

Nuku'alofa, Tonga

#50 Aug 26, 2008
Kuo ola lelei e ngaahi feinga ki he liliu. Kuo fakamo'oni huafa 'a e Tui ki he liliu ke fakahoko by 2010. Malo kuo hoko e ngaahi'pressure' mei he kakai ke faifai pea maama e 'uto e tu'i ke 'unu ki he mo'oni moe totonu. He ko e me'a ia 'e ma'u ai 'a e lelei moe melino.

Ne fu'u 'elo 'aupito e 'ikai ha 'a Tatakamotonga he ngaahi faiva. Pea ne fu'u 'ilonga 'aupito e makehe mo hau e faiva ia 'a tatakamotonga he taimi ne fakatu'uta ai ki Palasi 'i he me'a atu 'a Tungi mo hono kainga fua'amotu, Tatakamotonga, mo Navutoka.

Koe malo moe fo'i faingamalie koia mo Tungii ke lava ai a tatakamotonga ke fai ha faiva. Pea ko e faiva faka'ei'eiki mo malie taha ia he ngaahi faiva ne fakamafola mai he TV pea moe katoanga.

Kai kehe, tatakamotonga is still the best i he me'a ko e faiva. So, in other words, koe ngaahi faiva ne mou mamata'i he faki kalauni, koe second class. And that is what the world saw. That is what we gave world to see. SECOND CLASS PERFORMANCES.
PHQUE

AOL

#51 Aug 27, 2008
Prisoner_tonga..Sio mai tapal*faki tatakamotonga tala oku second class ae u faiva ae kakai.. ne nau hela he teu2'i enau faiva...ave a tatakamotonga fuu kolo lahi palapalaku tae lava me'a o li kehe ja'e ..pea koe lakalaka nae ikai tupu i tata'emotonga nae omai mei fiji meihe kolo ko (lakeba)..vale ta'e ako..pea ko hoo pehe ae uto oe tui..sio mai oku ikai ofiofia ho uto'i vale eat ja'e kihe tui..feinga keke lea fk-feunga kiho famili naake tupu ai..me'a fakavale he anga koe tupu vale mo masiva paku2,afi'i...sai aupito hono tuli a tatata'emotonga he faiva kenau anga tu'u pea nau pehe tenau kau he faiva he kohai oku fie sio atu kia nautolu.kau (fake)..holi liliu..koe ha ae fo'i uho oe liliu..koe kau vale fiema'u power tui atu kiai ae kakai vale,fk-piko2,masiva o tonga..he'e tu'umalie pe mautolu ia ae fa'a ngaue ka'e masiva pe ae fk-piko2..koe holi liliu he tenau tufa pa'anga ma'a ae masiva mole ke mama'o.ko enau holi (power)..he te nau sai pe nautolu ia..kokoe masiva alu o ngaue..no work no life...(gal)get_a_life.koe mohe mohe pe malanga hake pe o ta mai ki muli kiho kainga o kole pa'anga..ke mou sio mai ho mou famili i muli ni fk-'ofa ikai lava o totongi enau pila he si'i ofa atu ki tonga.ka koe kakai fk-piko2...kava tonga pe. osi mohe ero pe. malanga pe kihe kole pe koe tui kiha taha pe oku iai naane foi loi..ke fkmole ki kiai honau life..taki ehe kau kui ae fanga kui..prisoner. te mau sai pe kimautolu ia.. no matter who in charge..(((((ngaue))))keke fala2 pe kia koe.ko ete work ikai kete hela he lele mo tui takai holo.. enjoy life in this earth to the fullest.
Leli

Sydney, Australia

#52 Aug 27, 2008
PHQUE wrote:
Prisoner_tonga..Sio mai tapal*faki tatakamotonga tala oku second class ae u faiva ae kakai.. ne nau hela he teu2'i enau faiva...ave a tatakamotonga fuu kolo lahi palapalaku tae lava me'a o li kehe ja'e ..pea koe lakalaka nae ikai tupu i tata'emotonga nae omai mei fiji meihe kolo ko (lakeba)..vale ta'e ako..pea ko hoo pehe ae uto oe tui..sio mai oku ikai ofiofia ho uto'i vale eat ja'e kihe tui..feinga keke lea fk-feunga kiho famili naake tupu ai..me'a fakavale he anga koe tupu vale mo masiva paku2,afi'i...sai aupito hono tuli a tatata'emotonga he faiva kenau anga tu'u pea nau pehe tenau kau he faiva he kohai oku fie sio atu kia nautolu.kau (fake)..holi liliu..koe ha ae fo'i uho oe liliu..koe kau vale fiema'u power tui atu kiai ae kakai vale,fk-piko2,masiva o tonga..he'e tu'umalie pe mautolu ia ae fa'a ngaue ka'e masiva pe ae fk-piko2..koe holi liliu he tenau tufa pa'anga ma'a ae masiva mole ke mama'o.ko enau holi (power)..he te nau sai pe nautolu ia..kokoe masiva alu o ngaue..no work no life...(gal)get_a_life.koe mohe mohe pe malanga hake pe o ta mai ki muli kiho kainga o kole pa'anga..ke mou sio mai ho mou famili i muli ni fk-'ofa ikai lava o totongi enau pila he si'i ofa atu ki tonga.ka koe kakai fk-piko2...kava tonga pe. osi mohe ero pe. malanga pe kihe kole pe koe tui kiha taha pe oku iai naane foi loi..ke fkmole ki kiai honau life..taki ehe kau kui ae fanga kui..prisoner. te mau sai pe kimautolu ia.. no matter who in charge..(((((ngaue))))keke fala2 pe kia koe.ko ete work ikai kete hela he lele mo tui takai holo.. enjoy life in this earth to the fullest.
FQ .. ki'i taimi hifo ho'o mafana.. tuku pe 'a Pilisona ke lea he 'oku iai hono loto mo ene fakakaukau... pea 'oku ne tau'ataina pe ke fai pehe.. Koe me'a ia 'oku mou afi'i ai koe ngaahi moutolu 'ehe hou'eiki ... mo ho'omou 'emo holo e veve..

Neke 'ilo mei fe koe tupu a e lakalaka mei Lakemba??? Kila..
Leli

Sydney, Australia

#53 Aug 27, 2008
Leli u vale wrote:
Koe uhinga nae tanu ai a Tungi i Tatata'emotonga he ko hono feunga pe ia.Koe toe ai ke tanu i fe.Koe iloa pe a tata'emotonga koe mu'a lahi ave noia holo...Kohai ha vale e ta'e ikai kiha pola oku fola noia holo.koee sign oku tuu i ho mou kolo oku totonu ke pehe...Welcome!.Free down under...hahahaha..
Tungi is buried at Mala'e Kula mate..
PHQUE u LELI

AOL

#54 Aug 27, 2008
sio mai teepilo oku ikai keu famili au kihe houeiki. namu ha'aha'a.Oku mau sai pe mau tolu ia he oku mau amelika pe kimautolu i tonga.. mau api e 5 i nuusila api e 2 i amelika .iai ae kasele palangi ke mau siko ai he feituu kotoa pe... i bet okuke siko kasele ponu i tonga..mea ia oku talaatu get u people fat ass and work..he'e tuumalie pe ae poto ia kae masiva elo pe ae afi'i ia..like ho mou hako...hahahaha.((ko eku uhinga na'e tonu ke tanu i tata ta'e motonga a tungi))..my bad...asitelelia feinga ke mou uto matala hange ko mautolu tongan american.u can only wish u can be like us...ponua lol lol lol.
HAHAHA_LELI

AOL

#55 Aug 28, 2008
koe mape o tonga ko eku screen saver ia..osi pe eku comment atu i olunga peau alu ki toilet ai eku fo'i u leli.. tuku ange koe down the toilet.peau manatui hake ae kii foi original e taha..feinga keke ai pe ha'o lea kae tuku hoo copy eku ngaahi foi original moe ** m t 4 k**.kuou sio kihe mape a tonga.koau ko eku hau mei he lausi'i ko koe mei he tata ta'e otonga..me ihe tafaaki fa lahi oe mape...ones u a 4 lahi always a faaaaaaaa laaaaaahi..((tehk))hihifo for life.
MEA E TAHA

AOL

#56 Aug 28, 2008
Leli okuke eke pe ko eku ilo mei fe ae tupu ae laka2 i lakeba fiji..koau faele'i i amelika ni..oku mau alu ki tonga he ta'u kotoa talu me ihe eku kei si'i2..ko hoku ta'u 21 eni koe fika fa he fanau.koe medicine student au..naaku alu mo eku matu'a ki tonga for a holiday all 5 of us children..we enjoyed it soooo much.pea pehe hee mau ongo matu'a ke mau kii nofo i tonga he tau e 2..3 of us he tonga side school..2 i tonga high..mau lea fk-tonga kotoa .ako moe hisitolia o tonga..koe sikulu foki moe toe hau mei hihifo feituu oe ha'a tu'i, moe kau poto, kau to'a((umutangata)).kakai fefine hoihoifua kau milolua.hake moe lotu mei ai.oku ke ilo kohai a latu kefu??.kapau oku ikai keke ilo..tapari aa moe vale ta'e ako.ko ho fa'ahinga oku feinga liliu..ikai ilo pe koe ha ae fo'i elito oe liliu.taki hee kau kui ae fanga kui.ooop!.ikai. taki hee kau mt4k ae fanga ta'e ako fakari.
MOE TAHA

AOL

#57 Aug 28, 2008
Leli koho tau sino koe peseti e 75 oe vai iho tau sino oku ngaue ata'ata pe ia kiho tau brain ,koe mea ia oku mahuinga keke inu ai ae ipu vai e 8 he aho.pea peseti e 25 oe vai oku tufaki ia he toenga ho mau sino..ka koe koe ia oku peseti e 25 vai kiho brain pea 75 kiho down under..aia koe ha ia??.***Mahaki vala***.oiaue!.hahahaha.. hala keke misi kiai..light's on. no one home..beep beep beep.
what the

Ringwood, Australia

#58 Aug 28, 2008
It seems that the story about the name (tataka moe ) or ( Tataka mo tonga)came from some race either samoan or fijians being with Tongans.

Hence it could have been fijians from Lakeba whom then taught laka2 to those Tongans.

Mahaki vala is not only a Tongan conditions, americans call it fua loho!

On a serious note I have been in Tonga for the last 2months and I apologise for my lack of education ( vale ta'e ako au). I apogise for being at the coronation and for hating Akilisi for raising our electricity rate ('oku ou toe vale pakupaku) and for encourage the ignorant masses to blame everything on others including their kids being idiots.

It now seems clear that everyone that voted to burn Tonga will now be filthy rich without having to work.

Well done everyone and thank you.

“Stop Dictatorship”

Since: Sep 07

Nuku'alofa, Tonga

#59 Aug 28, 2008
PHQUE wrote:
Prisoner_tonga..Sio mai tapal*faki tatakamotonga tala oku second class ae u faiva ae kakai.. ne nau hela he teu2'i enau faiva...ave a tatakamotonga fuu kolo lahi palapalaku tae lava me'a o li kehe ja'e ..pea koe lakalaka nae ikai tupu i tata'emotonga nae omai mei fiji meihe kolo ko (lakeba)..vale ta'e ako..pea ko hoo pehe ae uto oe tui..sio mai oku ikai ofiofia ho uto'i vale eat ja'e kihe tui..feinga keke lea fk-feunga kiho famili naake tupu ai..me'a fakavale he anga koe tupu vale mo masiva paku2,afi'i...sai aupito hono tuli a tatata'emotonga he faiva kenau anga tu'u pea nau pehe tenau kau he faiva he kohai oku fie sio atu kia nautolu.kau (fake)..holi liliu..koe ha ae fo'i uho oe liliu..koe kau vale fiema'u power tui atu kiai ae kakai vale,fk-piko2,masiva o tonga..he'e tu'umalie pe mautolu ia ae fa'a ngaue ka'e masiva pe ae fk-piko2..koe holi liliu he tenau tufa pa'anga ma'a ae masiva mole ke mama'o.ko enau holi (power)..he te nau sai pe nautolu ia..kokoe masiva alu o ngaue..no work no life...(gal)get_a_life.koe mohe mohe pe malanga hake pe o ta mai ki muli kiho kainga o kole pa'anga..ke mou sio mai ho mou famili i muli ni fk-'ofa ikai lava o totongi enau pila he si'i ofa atu ki tonga.ka koe kakai fk-piko2...kava tonga pe. osi mohe ero pe. malanga pe kihe kole pe koe tui kiha taha pe oku iai naane foi loi..ke fkmole ki kiai honau life..taki ehe kau kui ae fanga kui..prisoner. te mau sai pe kimautolu ia.. no matter who in charge..(((((ngaue))))keke fala2 pe kia koe.ko ete work ikai kete hela he lele mo tui takai holo.. enjoy life in this earth to the fullest.
Finemotu'a PHQUE (4KU),

'Oua teke mamahi hono 'oatu e mo'onii. He ko e mo'oni ia, ne fu'u 'elo 'aupito e 'ikai hopo mai e kau pauni mamafa 'o e me'a ko e faiva fakatonga. Ko ho'o toe 'ai ke toe fefe atu? Ko ho'o feinga ke tau lohiaki'i pe kitautolu 'o tala ne first class e ngaahi faiva e Katoanga? Pea ko ho'o fetakai mai he hisitolia ke pehee ko 'etau copy mei fisi e lakalakaa he 'oku kovi? Koe kovi pe kapau koe copy mai ha me'a 'oku palakuu. Pea kapau ko ha me'a 'oku lelei, pea koe me'a ia ketau fekumi kiai. Ko Sisu ena na'a ne folofola mai 'o pehee 'koau pe koe hala moe mooni moe mo'ui'. Ko hono 'ai mahino, ne pehe mai a Sisu ketau COPY ia.

Tuku ho'o ki'i te'epato ko 'ena 'o mamahi mai he lea atu ki he faifai ange pea hu ki he 'uto e tu'i ke fai mo confirm in writing e liliu pea ke fai mo fakahoko. Kapau kuo ke pehe ko e vale au, koe ha kuo toe liliu ai he tu'i 'ene fakakaukau mei he konisitu'utone tukufakaholo 'o 'ene fanga tamai, ki ha konisitu'utone/Lao 'oku toe fakatemokalati ange 'o hange koia 'oku ou tui kiai moe lahi hake he 90%'o e kakai 'o e fonua ko Tonga???? Kapau 'oku ke pehe koe vale au, ta 'oku vale mo ho tau tu'i he kuo ne fakamo'oni huafa ke fai e liliu ki he fa'unga 'oku toe fakatemokalati ange.'Ai'ai lelei na'a ko koe 'oku ke valee. He 'oku ou tui au, kuo fakaha mai he Tu'i 'oku lelei 'aupito 'ene fakakaukau 'i he 'ene mokoi ke fakahoko e liliu. Koia ai PHQUE,'oku ou tui au ko koe ia oku vale kai ta'e'aonga.

Tuku e lau koloa ia moe fakahela. Ko ho'o lau mai ho koloa he 'oku 'iai ha'o receipt kiai? Tuku e palafu mei he mama'o he 'oku 'ikai teu 'ilo atu 'eau koe pea 'oku 'ikai ha'o misi mai ki he tu'unga 'oku te 'iai. PHQUE. Vale te'epato.
what the

Ringwood, Australia

#60 Aug 28, 2008
kuo tau ikuna tuku a hono tutu e fonua pea mo kape e vale 'a hai mo hai.

mahino 'aupito e fakasesele ia e tu'i 'o fakamafai ekau poto ko'eni ke nau hike e 'uhila pea mo toe hiki ai efakatau e ngaahi 'api.

Ko loto tofoa ia 'oku 'ikai toe ma'u ha konga 'api ia under $30k.

well done. everyone is selling and running back overseas.
ONGO TEE

AOL

#61 Aug 29, 2008
prisoner n what the ongo tatau vale kua..get the point..ngaue ke mou falala pekia moutolu kae tukuae tui holo...naaku i tonga he ta'u nae hau ai a clive ki tonga ke lele ma'ae kakai..pea ha?.folofola ae tu'i tupou 4 kihe ene matapule tau ahiahi'i ae tama koeni..offer ange ae minisita polisi koeuhi ko hono back ground..pea ha?.liliu leva ia o minisita polisi..pea tuli pe.koeni kuo toe kau kihe kakai..me'a ia oku ou talaatu..tenau sai pe ae kalasi ia oku i olunga he demo..pea tama ia e taha tu'u hake o tala koia oku pule he demo..nau valau ai pe kohai naane oange ae mafai ma ae toko taha koeni..ae tama ko ena nae tanu i tata ta'e motonga.kau vale kapau oku nau maveuveu pe oku nau toko hongofulu tupu pe ae kau pule demo. fefe nai hono oange ae fonua .ke nau fk-lele.oiaue!.ongo ta'e ako..he te mau sai pe kimautolu ia oku sai regardless kohai oku in charge..nau i tonga this pass month..fk-ofa ae to'u tupu ae kava tonga pe aho aho ia ta'e fai ha ngaue..fk-pikopiko e fonua..tali pa'anga pe ke li atu mei muli...get a life.taimi koe e fai aiae liliu e toe kovi ange ae kava kava holo ia..so good luck kihe kau fie pule ta'e ako...

Tell me when this thread is updated:

Subscribe Now Add to my Tracker

Add your comments below

Characters left: 4000

Please note by submitting this form you acknowledge that you have read the Terms of Service and the comment you are posting is in compliance with such terms. Be polite. Inappropriate posts may be removed by the moderator. Send us your feedback.

The University of Findlay Discussions

Title Updated Last By Comments
News UF discussion on Islam to address election rhet... (Oct '16) Dec '16 snorko 5
News Corbin, Hooks Set for Run-off in Treutlen Count... (Jul '08) Jun '16 cemyamsmith 381
News UF students to host African Night (Apr '15) Jun '15 lion 2
News Mom's smoking tied to oral birth defect (Jul '08) Jun '11 MyAdvocates 6
News Gays Should Understand the Religious, and Vice ... (Jul '08) May '10 LuLu Ford 452
News Springdale Har-Ber coach arrested in rapes (Jul '08) Apr '10 player 18
News Cold Case: Investigators try to identify girl f... (Jul '08) Jan '10 Saddened 54
More from around the web