BP (Kina) Holdings Limited försäljning förberedelse

http://www.hoovers.com/company-information/cs...

BP (Kina) har blivit en viktig aktör i landets olje- och industrin. BP dotterbolaget har verksamhet främst i flytande naturgasproduktion och import, bränsle, gasol gas marknadsföring, bensinstationer, smörjmedel, solenergi installationer och kemisk teknologi. Dess smör prospekteringsverksamhet går tillbaka till 1973 och innehåller nu en av Kinas största offshore gasfält i Sydkinesiska havet. Företaget tillverkar även petrokemiska produkter via ett joint venture med China Petroleum och Chemical Corporation och Shanghai Petrochemical företaget. BP (Kina) verksamheten omfattar mer än 600 bensinstationer.