Det virker som terrorisme utvikler seg for, de hunt ikke bare den fysiske verden, men de terror av cyber krigføring også.