Kakvo obilje boja - zaliv zimovnika u okt. 2008

Kakvo obilje boja - zaliv zimovnika u okt. 2008

Pictures, photos and images from Apatin, Serbia

Upload a photo »

Showing photos 1 - 2 out of 2 in Apatin, Serbia Photos

Apatin, Serbia - Za sve je kriv Duško Polovina (ima njega za dvojicu, ali to mu je prezime) kada me je poveo na Tour uz i niz Dunav sa mojim novim Nikonom E5700.

Picture of Kakvo obilje boja - zaliv zimovnika u okt. 2008 posted in the Apatin, Serbia gallery

Za sve je kriv Duško Polovina (ima njega za dvojicu, ali to mu je prezime) kada me je poveo na Tour uz i niz Dunav sa mojim novim Nikonom E5700.

Picture posted on Jan 28 '09

« Back to Apatin, Serbia Forum